Turkcell Global Bilgi'de Yaşam

Kariyer

Turkcell Global Bilgi, lider olma gücünü çağrı merkezi operasyonlarını yönetme konusundaki sahip olduğu deneyim, bilgi, teknolojik alt yapı ve nitelikli insan kaynağından almaktadır. Çağrı merkezi operasyonlarında görev yapan kadrolar dışında; İnsan Kaynakları, Bilgi teknolojileri, İş geliştirme, Süreç Yönetimi, Müşteri Deneyimi Geliştirme, Satış Yönetimi vb uzmanlık alanlarında görev yapan geniş ve nitelikli bir insan kaynağına da ihtiyaç duymaktadır.


İŞE ALIM SÜRECİMİZ

İşe alım süreci, gerek organizasyon içinde katma değer sağlamış yetkin ve performansı yüksek çalışanları, gerekse şirkete katma değer sağlayacak yeteneklerin bulunması ve standart değerlendirme süreçleri ile organizasyona kazandırılmasını kapsamaktadır. Bu doğrultuda, konusunda işe alım personelleri tarafından çeşitli kanallar kullanılarak (web sitesi, başvurular, kariyer portalleri, sosyal platformlar, danışmanlık hizmeti veren şirketler) insan kaynağa ulaşmakta ve istihdam sağlamaktadır.

  


1Mülakat


2Yetenek Testi,
Kişilik Envanteri


3İş Teklifi

Ön Değerlendirme aşamalarımız olan, özgeçmiş inceleme, telefon mülakatı, ve aday daveti gerçekleştirdikten sonra İşe Alım Profesyonelleri ile ilgili ekibin yöneticisi tarafından fonksiyonel ve kurumsal yetkinlikler doğrultusunda birebir mülakat yapılmaktadır. Bu etapta olumlu bulunan adaylarımız, pozisyonun gereklerine göre çeşitli simülasyon teknikleri, vaka çalışmaları, genel yetenek testi, kişilik envanteri gibi farklı aşamalar içeren süreçlere dahil edilmektedir. Görüşme aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar için referans kontrolü yapılmakta, süreç sonunda olumlu bulunan adaya iş teklifi yapılmaktadır.

Görüşmeler sonunda pozisyon için göreve uygun bulunmayan adaylara bilgilendirme yapılıp, adayların özgeçmişleri farklı pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veri tabanında saklanmaktadır.


Şirket ve çalışanlarına değer katan, sürdürülebilir finansal başarıyı tetikleyen ve fark yaratan insan kaynakları politika ve uygulamalarıyla 2011 yılında European Business Awards’da “Yılın İşvereni” seçilen Turkcell Global Bilgi ile ilgili detaylı bilgi ve iş başvurusu için www.globalkariyerin.com adresini ziyaret ediniz.